• Home
  • Praca na wysokościach – najważniejsze przepisy

Praca na wysokościach – najważniejsze przepisy

6 kwietnia 2023 Sebastian Comments Off

Wykonywanie pracy na wysokościach jest obarczone dużym ryzykiem. Dlatego podejmują się go wyłącznie osoby dysponujące odpowiednim przygotowaniem oraz kwalifikacjami. Istnieją ściśle określone normy prawne, wskazujące kto może wykonywać prace na wysokościach oraz jakie są w związku z tym obowiązki spoczywające na pracodawcy. To on jest bowiem osobą ponoszącą odpowiedzialność za bezpieczny przebieg całej pracy.

Od ilu metrów mowa o pracy na wysokościach?

Przepisy określające pracę na wysokościach znajdują się w 6 rozdziale rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (wydanego w dniu 26.09.1997). Zgodnie z nimi, praca na wysokościach jest wykonywana wtedy, gdy pracownik znajduje się przynajmniej 1 metr powyżej poziomu podłoża.

Obowiązują od tego pewne wyjątki: (1) gdy praca odbywa się na powierzchni osłoniętej z każdej strony na wysokość przynajmniej 1,5 m. i posiada pełne ściany (lub ściany z przeszkleniami), (2) gdy powierzchnia obejmuje inne konstrukcje lub urządzenia chroniące w przed upadkiem.

Tym samym, praca na drabinie jest pracą na wysokościach, jeśli tylko odbywa się powyżej 1 metra ponad podłożem i nie zachodzą wymienione wyżej dwie okoliczności dodatkowe. Również praca na rampie, rusztowaniu, pomoście, słupie, maszcie, kominie podpada pod kategorię pracy na wysokościach.

Kto może wykonywać pracę na wysokościach?

Praca taka jest dopuszczalna w przypadku osób, które spełniają określone warunki. Przede wszystkim musi być to osoba pełnoletnia, posiadająca zaświadczenie od lekarza (najczęściej neurologa) dopuszczające do wykonywania takich obowiązków. Pracownik powinien mieć również ukończone szkolenie BHP oraz zostać zaznajomiony przez pracodawcę z instrukcjami i procedurami związanymi z wykonywaniem takiej pracy.

Często konieczne jest także wyposażenie pracownika w specjalne środki związane z ochroną zdrowia i życia (kask, uprząż), bądź też udzielenie bardziej specjalistycznego przeszkolenia. Do pracy na najwyższych wysokościach nie obejdzie się bez specjalnych systemów zabezpieczających, alpinistycznych. Do realizacji takich zadań warto jednak zgłosić się do nas, co z pewnością zajmie mniej czasu niż samodzielne szkolenie pracownika.

Warto przy tym pokreślić, że upadek z wysokości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków śmiertelnych (aż 1 na 6 ofiar), w tym szczególnie w przypadku branży budowlanej (1 na 3 ofiary). Dlatego zaleca się, by pracę na wysokości powierzyć osobie odpowiedzialnej i rozsądnej.

Ponadto pracodawca zlecający pracę na wysokościach powinien przygotować dodatkowe formy zabezpieczenia: zapewnić bezpośredni i stały dozór, zagwarantować asekurację ze strony innych pracowników, wprowadzić dodatkowe systemy ochronne (oznaczenia stref, osłony miejsc wykonywania pracy na wysokościach) oraz określić imienny podział pracy związany między innymi z kolejnością wykonywanych zadać.