• Home
  • Prace wysokościowe – czym są i jak wyglądają?

Prace wysokościowe – czym są i jak wyglądają?

25 października 2023 Sebastian Comments Off

Praca na wysokości uważana jest za pracę o wysokim stopniu zagrożenia, wiążącą się z wieloma niebezpieczeństwami. Podczas wykonywania takich zadań, konieczne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności i wykorzystanie odpowiedniego sprzętu, który zwiększy bezpieczeństwo pracowników. Do wykonywania prac alpinistycznych konieczne są specjalne uprawnienia, a pracownik, który chce wykonywać takie obowiązki, musi przejść odpowiednie szkolenie. Czym są prace wysokościowe i co należy o nich wiedzieć?

Kiedy mamy do czynienia z pracą na wysokości?


Według przepisów, o pracy na wysokości mówimy zawsze wtedy, gdy różnica poziomów pomiędzy stanowiskiem pracy a posadzką wynosi więcej, niż jeden metr. Do takiego rodzaju pracy zaliczamy między innymi: prace na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, dachach, kominach i innych podwyższeniach. Osoby z uprawnieniami do pracy na wysokościach mogą wykonywać mycie okien i elewacji w budynkach wielopiętrowych, dokonywać montażu i demontażu konstrukcji oraz wykonywać inne zadania, wymagające działania w sporej odległości od gruntu.

Prace wysokościowe mogą być wykonywane w dostępie linowym oraz budowlanym. Ten drugi oznacza, że prace wykonuje się np. na rusztowaniach, masztach, podnośnikach czy podestach. Dostęp linowy zapewnia większą mobilność pracy i pozwala dotrzeć nawet w trudno dostępne miejsca.

Kto może wykonywać prace wysokościowe?

Prace wysokościowe uważane są za bardzo niebezpieczne, dlatego do ich wykonania konieczne są specjalne uprawnienia alpinistyczne. Każdy pracownik, przed rozpoczęciem pracy, musi przejść szkolenie BHP, instruktaż stanowiskowy oraz kurs alpinisty przemysłowego. Bardzo ważne jest też przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich, na podstawie których lekarz wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Pracodawca, który wydaje skierowanie na badania dla pracownika, który ma pracować na wysokościach powyżej 3 m, powinien pamiętać o tym, aby na dokumencie znalazła się adnotacja o danej wysokości, gdyż od niej będzie zależeć rodzaj przeprowadzanych badań.

Każda osoba, która zaczyna wykonywanie prac wysokościowych powinna mieć do dyspozycji środki ochrony indywidualnej i umieć się nimi posługiwać.

Prace wysokościowe – ocena ryzyka zawodowego

Każdy pracownik na wysokościach musi zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego. Jest to bardzo ważny dokument, który ma na celu uświadomić pracownikowi zagrożenia, związane z pracą na wysokości i pomóc zrozumieć, jak ważne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

Prace na wysokościach powinny być zlecane specjalistycznej firmie posiadającej wykwalifikowany zespół oraz narzędzia, zwiększające bezpieczeństwo pracy. Firma Life In Cloud wykonuje różnego rodzaju zadania, od czyszczenia okien, po stawianie konstrukcji z wykorzystaniem technik dostępu linowego. Jesteśmy specjalistami w danej dziedzinie, a nasi pracownicy posiadają odpowiednie umiejętności i uprawnienia do wykonywania swoich obowiązków.